Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 11.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 29/2024

U razdoblju od 12. ožujka do 25. ožujka primjenjuju se sljedeće visine trošarina za bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise