Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

U razdoblju od 26. ožujka do 8. travnja primjenjuju se sljedeće visine trošarina na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise