Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

Datum: 15.03.2024, Petak
NN br. 32/2024

Uredbom se utvrđuje svota i postupak nadoknade dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika.

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (Nar. nov., br. 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. travnja 2024. do 31. ožujka 2025.

Nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,16 €.

Ova Uredba stupa na snagu 16. ožujka 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise