Uredba o plaćama policijskih službenika

Datum: 17.01.2022, Ponedjeljak
NN br. 7/2022

Uredbom se utvrđuju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji (Nar. nov., br. 34/11. – 66/19.) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 129/11. – 24/19.).

Ova Uredba stupa na snagu 25. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise