Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma

Datum: 03.04.2024, Srijeda
NN br. 39/2024

Uredbom se propisuju uvjeti spojivosti državnih potpora iz članaka 38. i 40. Zakona o turizmu (dalje: Zakon) s pravilima o dodjeli regionalnih potpora za ulaganja i potpora za zaštitu okoliša, uređuje se postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, sadržaj godišnjih izvješća iz Zakona te detaljnije opisuje način dodjele potpore na temelju kriterija navedenih u Zakonu, kao i druga pitanja od značaja za dodjelu i korištenje državnih potpora u skladu s odredbama Zakona. Ova Uredba predstavlja program dodjele državnih potpora na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore u smislu članka 2. stavka 15. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 187, 26. 6. 2014.,)

Detaljnije o potporama u sektoru turizma pisati ćemo u nekom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.

Ova Uredba stupa na snagu 11. travnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise