Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Datum: 17.01.2022, Ponedjeljak
NN br. 7/2022

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta policijskih službenika kojima se staž osiguranja, radi otežanih uvjeta rada, računa u povećanom trajanju.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (Nar. nov., br. 127/13. – 24/19.).

Ova Uredba stupa na snagu 25. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise