Uredbe o koeficijentima za obračun plaće u državnim i javnim službama

Datum: 26.02.2024, Ponedjeljak
NN br. 22/2024

U ovom broju Narodnih novina objavljene su uredbe kojima su izmijenjeni koeficijenti za obračun plaće u državnoj službi i javnim službama. Detaljnije o tome može se pročitati u časopisau RRiF br. 4/24. u rubrici Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Povratak na nove propise