Uređenje stana bez suglasnosti suvlasnika


Predmet: Radovi poduzeti u stanu radi uređenja i povećanja funkcionalnosti stana bez suglasnosti svih suvlasnika ne predstavljaju poslove koji ne trpe odgađanje.

Broj presude: Gž-1717/2019-2, od 24. svibnja 2021, od 11.10.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Predmet tužbenog zahtjeva je isplata naknade na ime troškova vezanih za stan u Z koje je platio tužitelj kao suvlasnik u ¼ dijela u odnosu na tuženika koji je suvlasnik predmetnog stana u ¾ dijela Nisu osnovani žalbeni navodi tužitelja da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno i da je stoga pogrešno primijenjeno materijalno pravo u okviru odredbe čl 39 ZV a u vezi čl 1124 st 1 ZOO a jer da je dokazao da sve što je platio za uređenje stana je bilo nužno korisno i nije trpjelo odgađanje i da je od tih radova koristi imao i tuženik ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu