Usklađenja zbog uvođenja eura izvještaja u nadležnosti HANFA-e

Datum: 14.12.2022, Srijeda
NN br. 146/2022

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zbog potrebnog usklađenja radi uvođenja eura objavila je sljedeće pravilnike:

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Navedeni Pravilnici stupaju na snagu 1. siječnja 2023., a prvi izvještaji prema navedenim izmjenama dostavljati će se za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise