Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine


Predmet: Prema stajalištu ovoga suda u parnici se može dokazivati da obveznik podmirenja utužene usluge nije imao status vlasnika ili korisnika nekretnine, pri čemu neobavještavanje komunalnog društva o promjeni vlasništva ne može predstavljati osnovu za obvezivanje na plaćanje naknade za pruženu uslugu opskrbe plinom u razdoblju za koje su tuženici dokazali da njihov prednik nije bio vlasnik ili korisnik nekretnine.

Broj presude: Gž-1033/2022-2, od 14. srpnja 2022, od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

U provedenom je postupku utvrđeno da je prvobitni tuženik O B umro tijekom prvostupanjskog postupka te da su prema rješenju o nasljeđivanju javnog bilježnika D S iz Z poslovni broj O 4061 10 UPP OS 51 10 od 9 lipnja 2009 njegovim nasljednicima proglašeni ovdje tuženici D B i S B Nadalje a vezano za navode tuženika da nisu ni u kakvom obveznopravnom odnosu prema tužitelju budući da njihov prednik O B nije bio vlasnik nekretnine na koju se odnosi dugovanje sud prvog stupnja prihvaća osnovanim prigovor promašene pasivne legitimacije tuženika Ovo stoga jer uvidom u zemljišnoknjižni izvadak za zk ul k o S utvrđuje je da je pod poslovnim brojem Z 284 92 od 17 travnja 1992 na temelju ugovora o zamjeni nekretnina od 24 ožujka 1992 vlasništvo predmetne nekretnine preneseno za korist R A iz S i N B iz N B Pri tome sud prvog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu