Utvrđivanje izvanbračne zajednice


Predmet: Pravilno je sud prvoga stupnja u skladu s rezultatima provedenih dokaza odbio tužbeni zahtjev, jer za utvrđenje postojanja izvanbračne zajednice moraju biti kumulativno ispunjene dvije pretpostavke i to da se radi o neudatoj ženi i neoženjenom muškarcu i da je ta zajednica trajala tri godine.

Broj presude: Gž Ob-731/2021-3, od 28. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet postupka je zahtjev za utvrđenje izvanbračne zajednice Polazeći od utvrđenja da tužiteljica tijekom trajanja te zajednice osobito tri godine unazad prije smrti I D nije dokazala činjenicu je li bila udana ili neudana kao niti dokaze na okolnost je li pokojni I D tijekom trajanja te zajednice osobito tri godine unazad prije smrti bio oženjen ili neoženjen jer na tu okolnost nije dostavila dokaze sud prvoga stupnja odbio je tužbeni zahtjev kao neosnovan Tužiteljica žalbom pobija prvostupanjsku odluku u bitnome upirući žalbenim navodima na činjenicu da tuženik nije osporio činjenicu da su tužiteljica i pok I D bili neudata žena i neoženjeni muškarac Odredbom čl 3 Obiteljskog zakona Narodne novine broj 103 15 98 19 i 47 20 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu