RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Utvrđivanje visine pravične novčane naknade

Predmet: Orijentacijski kriteriji i iznos za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete predstavljaju, kako sama riječ ukazuje, kriterije koji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu odredbe čl. 1100. ZOO. Ti kriteriji ne mogu predstavljati matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade.

Broj presude: Rev 321/2017-2, od 21. siječnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, takav zahtjev za naknadu štete dospijeva tek kad oštećeni dođe u priliku da ostvaruje imovinsku korist. U pitanju je oblik imovinske štete, pa da bi moglo biti govora o takvoj šteti odnosno šteti po spomenutoj osnovi, ona bi morala biti izražena u zaradi ili u kojem drugom obliku ostvarenja prihoda ili napredovanja odnosno moralo bi doći do njenog nastanka. Iz utvrđenog činjeničnog stanja ne proizlazi da je kod tužitelja nastupila takva šteta. Također sudovi su zaključili da u konkretnom slučaju činjenicu, je li zbog štetnog događaja i njegovih posljedica tužitelj mogao završiti studij ili ne, tužitelj nije dokazivao.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)