Uvećanje osobnog odbitka udomitelju po osnovi uzdržavanja djeteta

Datum: 11.05.2018, Petak
Klasa: 410-01/18-01/495
Davatelj: Porezna uprava

      ​Zaprimili smo upit vezan za uvećanje osobnog odbitka bračnog ili izvanbračnog druga udomiteljske obitelji na kojeg ne glasi rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o uzdržavanju djeteta, a koji želi ostvariti pravo na poreznu olakšicu uvećanja osobnog odbitka za dijete unatoč izdanom rješenju Centra za socijalnu skrb koje glasi na njegovog bračnog ili izvanbračnog druga koji može koristiti uvećani osobni odbitak po osnovi uzdržavanja udomljenog djeteta, ako ispunjava propisane uvjete.
 
      Djecom se u smislu članka 14. stavka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16; dalje u tekstu: Zakon) smatraju djeca koje roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju te djeca koja su završila redovno školovanje sve do svoga prvoga zapošljavanja, a stavkom 6. propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.
 
      Također, člankom 15. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da se odredbe koje se primjenjuju na bračnog druga primjenjuju i na izvanbračnog druga, životnog partnera i neformalnog životnog partnera, što znači da ti porezni obveznici koji ispunjavaju uvjete za uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavane djece i uzdržavanih članova imaju pravo na navedenu poreznu olakšicu ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.
 
      Međutim, iako se na ime udomitelja, kao predstavnika udomiteljske obitelji ili samcu, koji pruža usluge udomljenom korisniku, izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i s kojim se sklapa ugovor te se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji, pri čemu se udomiteljskom obitelji smatra obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine ju udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom domaćinstvu prema članku 2. točkama 1.- 3. Zakona o udomiteljstvu (Narodne novine, br. 90/11 i 78/12), pravo na uvećanje osnovnog osobnog odbitka može koristiti samo porezni obveznik kojem to pravo pripada jer je ta porezna olakšica osobna te se odnosi samo na osobu koja je imenovana udomiteljem odnosno osobni odbitak uvećava se samo poreznom obvezniku kojemu se isplaćuje naknada za rad, pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika smještaja na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

Povratak na mišljenja