Uvjeti za otvaranje „Internet“ turističke agencije

Datum: 05.12.2019, Četvrtak
Klasa: 334-01/19-01/777
Davatelj: Ministarstvo turizma

Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za poslovanje Internet turističke agencije Člankom 13 st 1 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 i 25 19 propisano je da je turistička agencija dužna prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije njezinu osobnom identifikacijskom broju adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge voditelju poslova ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom a svaku promjenu navedenih podataka prijaviti i dostaviti dokaze o istom u roku od osam dana od nastaje promjene Člankom 13 st 2 cit Zakona propisano je da su osim obavijesti i dokaza iz st 1 toga članka turistička agencija organizator paket aranžmana i turistička agencija trgovac koja omogućuje povezani putni aranžman dužne Ministarstvu dostaviti podatke i dokaz o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranja od odgovornosti Člankom 13 st 3 cit Zakona propisano je da se temeljem obavijesti iz st 1 i 2 toga članka turistička agencija odnosno svaki prostor u kojem turistička agencija posluje upisuje se u Središnji registar Člankom 14 st 1 cit Zakona propisano je da turistička agencija posluje u prostoru poslovne namjene st 2 toga članka propisano je da turistička agencija koja posluje na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa uz istodobnu fizičku prisutnost korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem obavlja svoju poslovnu djelatnost mora imati poslovni prostor primjereno uređen za prijam korisnika usluga poslovnica a st 3 toga ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja