Uvjeti za uvoz piva u Republiku Hrvatsku

Datum: 18.05.2011, Srijeda
Klasa: 413-01/11-01/178_
Davatelj: Carinska uprava

U vezi vaših pitanja da li možete slobodno kao njemačka tvrtka uvoziti i prodavati pivo na hrvatskom tržištu eventualno putem svojeg predstavništva kao i kakva su uvozna davanja na pivo obavještavamo vas o slijedećem Kao prvo naglašavamo da sukladno odredbama članka 4 Zakona o trgovini trgovinsku djelatnost mogu obavljati isključivo trgovačka društva i trgovci pojedinci registrirani u RH kod nadležnih tijela Ti registrirani trgovci pojedinci obrtnici ili trgovačka društva mogu za potrebe obavljanja svoje registrirane djelatnosti naručivati potrebnu robu iz inozemstva dakle biti korisnici carinskog postupka odnosno primatelji robe Strane osobe mogu osnovati svoju podružnicu koja registracijom pri trgovačkom sudu stječe status pravne osobe u RH Predstavništva stranih osoba međutim nemaju pravnu osobnost te se mogu baviti isključivo promidžbom matične tvrtke a registracija odnosno odobravanje osnivanja predstavništava je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva U dijelu koji se odnosi na carinske procedure napominjemo kako uvoz bilo koje robe u Republiku Hrvatsku Također upozoravamo na potrebu poštivanja zasebnih propisa kada se radi o uvozu hrane i predmeta široke potrošnje čiju ispravnost prije puštanja u slobodan promet provjerava Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odnosno Sanitarna inspekcija Stoga možete dodatno kontaktirati i Sanitarnu inspekciju radi eventualnog pribavljanja dodatnih informacija o uvjetima koje moraju ispunjavati takvi proizvodi da bi mogli biti pušteni ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja