Uvoz duhanskih prerađevina - cigareta

Datum: 18.03.2016, Petak
Klasa: 410-19/16-04/103
Davatelj: Carinska uprava

Tražite informacije vezane za uvoz duhanskih prerađevina cigareta u odnosu na primjenu pravila trošarinskog postupanja Sukladno odredbama čl 44 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 81 13 100 15 i 120 15 svaka pravna i fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinsko uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 19 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 131 15 i to isključivo elektroničkim putem korištenjem aplikativnog podsustava e Trošarine Podnositelj prijave za upis u registar trošarinskih obveznika odlučuje u kojem statusu trošarinskog obveznika ćeli poslovati u konkretnom slučaju kao uvoznik i ili u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta trgovca Ako se odluči za status ovlaštenog držatelja trgovca što znači da namjerava predmetne trošarinske proizvode nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet smještati u sustavu odgode plaćanja trošarine u trošarinsko skladište tada je potrebno ishoditi trošarinsko odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište i to temeljem zahtjeva koji se sukladno čl 31 i 32 Zakona o trošarinama podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno sjedištu podružnice pravne osobe u Republici ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja