RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uznemiravanje

Predmet: Za uznemiravanje je potrebno da postoji neki od temelja diskriminacije iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, kao i onih iz KU, što tužitelj tijekom postupka nije tvrdio, niti je dokazao da bi postojao neki od zabranjenih temelja diskriminacije u postupanju tuženika spram njega, to je tužbeni zahtjev pravilno odbijen kao neosnovan.

Broj presude: Gž R-588/2017-2, od 23. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Citirane odredbe KU u svemu su sukladne Zakonu o suzbijanju diskriminacije, te utvrđenju da je uznemiravanje svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od zabranjenih osnova koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Na uznemiravanje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije koje se odnose na diskriminaciju. Stoga je za uznemiravanje potrebno da postoji neki od temelja diskriminacije iz odredbe članka 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, kao i onih iz odredbe članka 113. KU, što tužitelj tijekom postupka nije tvrdio, niti je dokazao da bi postojao neki od zabranjenih temelja diskriminacije u postupanju tuženika spram njega-tužitelja, to je tužbeni zahtjev pravilno odbijen kao neosnovan.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)