Verzijski zahtjev


Predmet: U odnosu na verzijski zahtjev, valja istaknuti da primjena tog instituta u ovom sporu ne dolazi u obzir jer tužitelj u konkretnom slučaju nije nekoj trećoj osobi platio dug RH koji ona nije platila, a po zakonu ga je morala platiti.

Broj presude: Rev 110/2020-2, od 5. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužitelj je prvotno u tužbi zatražio isplatu sporne tražbine na ime ratne štete ali je potom istaknuo da se u konkretnom slučaju radi o neispunjenju ugovorne obveze budući je ugovoreno plaćanje naknade za izbjeglice u punom iznosu s tim da mu je naknada plaćena u znatno manjem iznosu iz kojeg proizlazi sporna razlika U svojoj žalbi tužitelj ponovno tvrdi da se ovdje radi o neurednom ispunjenju ugovorne obveze iz članka 262 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 111 93 3 94 7 96 91 96 112 99 i 88 01 u daljnjem tekstu ZOO jer da je s ovlaštenim predstavnicima Fonda Kralj Zvonimir od početka ugovoreno da će mu biti naknađena puna cijena koštanja smještaja i prehrane izbjeglica odgovor na žalbu dok se u reviziji protiv ranije drugostupanjske presude Pž 2769 04 od 11 travnja 2006 kao i sadašnjoj reviziji tužitelj uz rečeno poziva još i na odredbe članka 218 ZOO a izdatak za drugoga verzijski zahtjev Slijedom navedenog niti prvostupanjski sud iako je uputa revizijskog suda iz ukidnog rješenja bila jednoznačna i razumljiva nije jasno kvalificirao prijepor stoga je sud drugog stupnja pravilno utvrdio da su razlozi o odlučnim činjenicama koje je u svojoj presudi obrazložio prvostupanjski ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu