Video predavanje


Trajanje: 20 min
Datum: 26.03.2021
pdf dokument: pd_2020_izmjene.pdf


Prijava poreza na dobitak za 2020.godinu - najnovije izmjene

Produljen je rok za podnošenje PD obrasca i utvrđivanje predujmova u 2021.