Visina stope PDV-a

Datum: 12.08.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/19-02/106
Davatelj: Porezna uprava

Povratak na mišljenja