Vlasništvo nekretnine – bračna stečevina


Predmet: Glede sredstava koja su dana za kupnju kuće tužiteljevog sina, a koja bi predstavljala bračnu stečevinu i premašuju vrijednost predmetnog stana ne mogu biti od utjecaja na stjecanje zajedničke imovine, jer u tom pravcu stranke nisu dokazale da bi postojao sporazum o tome da bi cijeli stan pripao M. B. B., kao kompenzacija za iznos koji je dan sinu tužitelja.

Broj presude: 12 Gž -895/2019-2, od 26. studenog 2019., od 11.05.2020

Sud: Županijski sud

Nije sporno da su tužitelj i prednica tuženika živjeli u izvanbračnoj zajednici od 1989 do 1993 godine kada su se vjenčali i da je bračna zajednica trajala do 2007 a da je tijekom izvanbračne zajednice otkupljen predmetni stan na kojem je prednica tuženika bila nositeljica stanarskog prava Sporno je da li se radi o bračnoj tečevini ili posebnoj imovini prednice tuženika te da li bi prihvaćanjem tužbenog zahtjeva bilo povrijeđeno načelo pravičnosti jer su iz zajedničke bračne stečevine dana sredstva i za kupovinu kuće tužiteljevog sina i za potrebe uzdržavanja tužiteljeve prve supruge i djece a koja sredstva premašuju vrijednost predmetnoga stana Pravni okvir spora pravilno je postavljen u skladu sa odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima Narodne novine br 11 78 27 78 45 89 59 90 25 94 koji je bio na snazi u vrijeme u kojem su stranke živjele u izvanbračnoj zajednici 1989 do 1993 i u ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu