Volontiranje, ugovor o djelu i drugi oblici rada bez zasnivanja radnog odnosa


Trajanje: 2 h 25 min
Datum: 23.09.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Volontiranje, ugovor o djelu i drugi oblici rada bez zasnivanja radnog odnosa

Zbog nedavnih izmjena Zakona o volonterstvu, niste sigurni koji subjekti mogu biti organizatori volontiranja. Dvojite li za koje je poslove dopušteno sklopiti ugovor o djelu? Jeste li znali da Zakon o radu za neke slučajeve predviđa mogućnost ugovaranja stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Na RRiF-ovu webinaru pronađite odgovore na najvažnija pitanja vezana uz obavljanje poslova bez zasnivanja radnog odnosa, kako bez isplate naknade (volontiranje i stručno osposobljavanje za rad) te uz isplatu naknade (ugovor o djelu i sl.), sa statusnog motrišta i motrišta obračuna javnih davanja. Ovaj je webinar namijenjen poduzetnicima, obrtnicima i neprofitnim organizacijama.

Program:

Volontiranje i stručno osposobljavanje za rad
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 45 min. + odgovori na pitanja

 • Što se smatra volontiranjem
 • Tko može biti volonter; mogu li i maloljetnici volontirati
 • Stranci kao volonteri
 • Tko može organizirati volontiranje
 • Ugovor o volontiranju
 • Prava i obveze poslodavca kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ugovor o djelu
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 45 min. + odgovori na pitanja

 • Ugovor o djelu – sklapanje i primjer ugovora o djelu
 • Tko sve može sklopiti ugovor o djelu
 • Za koju vrstu poslova je moguće sklapati ugovor o djelu
 • Može li ugovor o djelu zamijeniti ugovor o radu
 • Ugovor o djelu u određenim djelatnostima (zdravstvo, sport, školstvo)
 • Mogu li stranci raditi na temelju ugovora o djelu

Računovodstveni i porezni položaj volontiranja te isplata po ugovoru o djelu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min. + odgovori na pitanja

 • Neprofitne organizacije kao organizatori volontiranja i dopuštene isplate volonterima (oporezive i neoporezive isplate)
 • Volontiranje poslovnog subjekta (volontiranje zaposlenika trgovačkih društava) – NOVO
 • Porezni položaj isplata po ugovoru o djelu s motrišta neprofitnih organizacija i trgovačkih društava
 • Računovodstveno praćenje ugovora o djelu kod neprofitnih organizacija i trgovačkih društava

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 23. rujna 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).