Vožnja automobila na biljno ulje

Datum: 13.06.2014, Petak
Klasa: 410-19/14-03/125
Davatelj: Carinska uprava

Vezano za Vaš upit u kojem nas molite da pojasnimo mogućnost korištenja biljnog ulja kao pogonskog goriva u automobilu te navodite primjer da želite kupiti suncokretovo ulje u trgovačkom centru te ga uliti u rezervoar automobila i pitate da li za isto možete dobiti kaznu ukoliko budete zaustavljeni od carinske kontrole odgovaramo Člankom 83 st 6 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 definirano je da se biogorivom smatra tekuće ili plinovito gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo za potrebe prijevoza proizvedeno iz biomase i definirano posebnim propisima U čl 84 st 3 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja