RRiF-ov kalkulator

Svota neto plaće:
Osobni odbitak (osnovica 331,81 €)
Osnovni osobni odbitak:
Uvećani osobni odbitak:
Ukupni osobni odbitak:
Stopa prireza:
Doprinosi za mirovinsko: 1. i 2. stup
  samo 1. stup

Bruto plaća 0,00 €                
Mirovinsko 1. stup 0,00 €   stopa 15,0%  
Mirovinsko 2. stup 0,00 €   stopa 5,0%  
Dohodak 0,00 €            
Osobni odbitak 0,00 €   faktor 1,6   osnovica 331,81 €
Porezna osnovica 0,00 €            
Porez po stopi 20% 0,00 €   stopa 20,0%   osnovica 0,00 €
Porez po stopi 30% 0,00 €   stopa 30,0%   osnovica 0,00 €
Porez ukupno 0,00 €            
Prirez 0,00 €   stopa 0,00%   osnovica 0,00 €
Ukupno porez i prirez 0,00 €            
Neto 0,00 €            
               
Bruto plaća 0,00 €            
Doprinos za zdravstveno 0,00 €   stopa 16,5%      
Ukupni trošak plaće 0,00 €   faktor 1,00      


Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.