RRiF-ov kalkulator

Svota neto honorara: kn
Faktor osobnog odbitka:
Stopa prireza:
Doprinosi za mirovinsko: 1. i 2. stup
  samo 1. stup
  bez mirovinskog i zdravstvenog

Bruto svota autorskog honorara 0,00 kn        
Paušalni izdatak 30% 0,00 kn        
Osnovica za doprinose 0,00 kn        
Mirovinsko 1. stup 0,00 kn   stopa 7,5%
Mirovinsko 2. stup 0,00 kn   stopa 2,5%
Porezna osnovica 0,00 kn      
Porez 0,00 kn   stopa 20,0%
Prirez 0,00 kn   stopa 0,00%
Ukupno porez i prirez 0,00 kn      
Neto honorar 0,00 kn      
         
Osnovica za doprinose 0,00 kn      
Doprinos za zdravstveno 0,00 kn   stopa 7,5%
Ukupni trošak isplatitelja 0,00 kn   faktor 1,00


Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.