RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2012. godinu

Narodne novine br.137/2011. od 30.11.2011.

 

Ovom se Naredbom objavljuju svote osnovica za obračun doprinosa za 2012. izračunanih kao umnožak svote prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima i to:
1. najniže mjesečne osnovice
2. najviše mjesečne osnovice
3. najviše godišnje osnovice
4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem
5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja
6. izabranih viših mjesečnih osnovica i
7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

Ovom se Naredbom objavljuju i svote posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2012. prema svoti prosječne neto plaće propisanih Zakonom i to:
1. do svote prosječne neto plaće i
2. iznad svote prosječne neto plaće.

Ova Naredba stupa na snagu 30. studenog 2011., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)