Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Datum: 01.10.2012, Ponedjeljak
NN br. 108/2012

Ovim se Zakonom uređuje:

1. financijsko poslovanje poduzetnika,
2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,
3. postupak predstečajne nagodbe,
te druga pitanja s tim u vezi.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise