RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Narodne novine br.108/2012. od 01.10.2012.

 

Ovim se Zakonom uređuje:

1. financijsko poslovanje poduzetnika,
2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,
3. postupak predstečajne nagodbe,
te druga pitanja s tim u vezi.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)