Aneks kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Ugovorna je suglasnost da pregovori za novi Kolektivni ugovor otpočinju najkasnije tri mjeseca prije isteka roka primjene Kolektivnog ugovora (31. prosinca 2010.).

Povratak na nove propise