RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Narodne novine br.53/2018. od 08.06.2018.

 

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

      U Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (Nar. nov., br. 122/17.), u točki I. broj: »31.000« zamjenjuje se brojem: »35.500«.

       U točki III. broj: »21.210« zamjenjuje se brojem: »24.210«.

       U podtočki 3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO broj: »4.660« zamjenjuje se brojem: »7.660«.

       Točka IV. mijenja se i glasi:

»Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 2.040 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 1.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.040 dozvola.«.

      Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2018. godinu, koji je sastavni dio Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018., mijenja se u djelatnostima Turizam i ugostiteljstvo te Poljoprivreda i šumarstvo, prema Pregledu potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2018. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

      Ova Odluka stupa na snagu 09. lipnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)