RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

Narodne novine br.55/2018. od 15.06.2018.

 

      Pravilnikom se utvrđuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog ovlašćivanja, te provođenje nadzora nad njihovim radom.

      Odredbe ovog Pravilnika, ne primjenjuju se na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

      Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, njegove odredbe koje se odnose na brodove primjenjuju se i na jahte te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (Nar. nov., br. 120/07.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)