RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

            Zakonom se uređuje provedba carinskog zakonodavstva donesenog na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija) u dijelu koji se odnosi na pravo Republike Hrvatske da, kao država članica i u skladu s pravom Unije, nacionalnim zakonodavstvom uredi pitanje uvjeta prema kojima osoba s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u okviru registrirane djelatnosti može pružati usluge carinskog zastupanja u Republici Hrvatskoj.

            Korisnici važećih odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika i odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenih carinskih zastupnika, izdanih sukladno odredbama Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (Nar. nov., br. 92/01.), mogu nastaviti poslovati pod uvjetima iz odobrenja do ishođenja novog odobrenja sukladno odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 2019.

            Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (Nar. nov., br. 92/01.).

            Ovaj Zakon stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)