RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Zakonom se utvrđuju nadležna tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1011. Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/14. (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2016/1011.).

      Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/1011. u cijelosti.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)