RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Pravilnikom se propisuje način raspodjele stranih dozvola domaćim prijevoznicima; postupak, način i rokovi za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola po pojedinim državama i prijevoznicima te visina naknade za strane dozvole i visina naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola u međunarodnom prijevozu tereta.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (Nar. nov., br. 20/14.), Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole (Nar. nov., br. 20/14.) i Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (Nar. nov., br. 122/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjet ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)