RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Odlukom se propisuju:

1) postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma,

2) čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i

3) način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.

      Društva su dužna postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama ove Odluke do 31. prosinca 2018. godine.

      Ova Odluka stupa na snagu 5. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)