RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      U cijelom tekstu Odluke o gradskim porezima (Nar. nov., br. 75/17.), riječ »Opći upravni odjel« zamjenjuje se s riječi »Jedinstveni upravni odjel«, u odgovarajućem padežu, a riječ »Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Istra Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Područno mjesto Senj.« zamjenjuje se s riječi »Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Gospić, Ispostava Otočac, Samostalni izvršitelji Senj« u odgovarajućem padežu.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)