RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 42/18.) u članku 2. umjesto teksta: »Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. lipnja 2018. godine.« treba stajati tekst: »Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. lipnja 2018. godine, osim u dijelu koji se odnosi na ortopedska pomagala pod rednim brojem 1277a i 1277b s indikacijom 306 iz članka 1. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 16. kolovoza 2018. godine.«


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)