RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Općine Pićan

Narodne novine br.58/2018. od 30.06.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji se uvode za područje Općine Pićan, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

      Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Ova Odluka stupa na snagu 20. listopada 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)