RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača

Narodne novine br.59/2018. od 04.07.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača (Nar. nov., br. 7/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)