RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

Narodne novine br.60/2018. od 06.07.2018.

 

       U članku 9. stavak 3. i članku 15. stavak 1. Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona (Službene novine Grada Pazina, br. 52/17.), riječi »Porezna uprava« mijenjaju se riječima »upravno tijelo Istarske županije nadležno za proračun i financije«.

      U članku 14. stavak 1. riječi »nadležnoj ispostavi Porezne uprave« mijenjaju se riječima »upravnom tijelu iz članka 13. stavak 3. ove Odluke«.

      U članku 17. stavak 1. riječi »Poreznu upravu« mijenjaju se riječima »upravno tijelo Istarske županije nadležno za proračun i financije«.

      U stavcima 2. i 4. istog članka riječi »Poreznoj upravi« mijenjaju se riječima »upravnom tijelu Istarske županije nadležnom za proračun i financije«.

      Briše se stavak 3. istog članka.

      Ova Odluka stupa na snagu 14. srpnja 2018. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)