RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Narodne novine br.61/2018. od 11.07.2018.

 

      Zakonom se uređuje status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Komora).

      Komora je samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana radi:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore,

– edukacije i savjetovanja članova Komore,

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Nar. nov., br. 30/09., 127/10. i 50/12.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 19. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)