RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Narodne novine br.61/2018. od 11.07.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 52/12., 81/13., 38/15. i 100/17.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)