RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Narodne novine br.64/2018. od 18.07.2018.

 

      Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (u daljnjem tekstu: nadležni CSIRT) i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor nad operatorima ključnih usluga i davateljima digitalnih usluga u provedbi ovog Zakona i prekršajne odredbe.

      Cilj Zakona je osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 26. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)