RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Narodne novine br.64/2018. od 18.07.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14. i 93/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 26. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)