RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

Narodne novine br.64/2018. od 18.07.2018.

 

      Odlukom se određuju podaci koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za potrebe objave usporedbe naknada za usluge iz popisa najreprezentativnijih usluga te način i rokovi dostave tih podataka.

      Odluka se primjenjuje na sljedeće pružatelje platnih usluga koji potrošačima pružaju uslugu otvaranja i vođenja računa za plaćanje (u nastavku teksta: izvještajni obveznici):

1. kreditne institucije osnovane u Republici Hrvatskoj,

2. podružnice kreditnih institucija osnovanih u drugim državama članicama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i

3. podružnice kreditnih institucija iz trećih država sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

      Rok za dostavu prvih izvješća na temelju ove Odluke je 22. listopada 2018.

      Ova Odluka stupa na snagu 22. listopada 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)