RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o tržištu kapitala

Narodne novine br.65/2018. od 19.07.2018.

 

Zakonom se uređuje:

  1. odobrenje za rad i poslovanje investicijskog društva i drugih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga
  2. odobrenje za rad i poslovanje tržišnog operatera i uređenog tržišta
  3. odobrenje za rad i poslovanje pružatelja usluge dostave podataka
  4. uvjeti za ponudu vrijednosnih papira javnosti i uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište
  5. obveze u vezi s objavljivanjem informacija o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište
  6. zabrana zlouporabe tržišta
  7. pohrana financijskih instrumenata te poravnanje i namira poslova s financijskim instrumentima
  8. suradnja nadležnih tijela i
  9. ovlasti i postupanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pri provođenju ovoga Zakona.

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08. – 123/16.) i Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala Nar. nov., br.  131/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 27. srpnja 2018., osim članka 405. stavka 1. točke 9. i članka 409. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 21. srpnja 2018. i članka 368. stavaka 5. do 8. ovoga Zakona koji stupa na snagu 3. rujna 2019. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)