RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o platnom prometu

Narodne novine br.66/2018. od 20.07.2018.

 

      Zakonom se uređuju platne usluge i njihovi pružatelji, obveze pružatelja platnih usluga, institucije za platni promet i platni sustavi.

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o platnom prometu (Nar. nov., br. 133/09. i 136/12.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 28. srpnja 2018., osim članka 23. stavka 5. koji stupa na snagu 1. siječnja 2019., članka 35. stavka 1. točke 3., članka 36. stavka 3. točaka 5. i 6., članka 36. stavka 4. točke 1., dijela članka 36. stavka 4. točke 2. koji se odnosi na primjenu Uredbe (EU) br. 2018/389., članka 37. stavka 3. točaka 4. i 5., članka 37. stavka 4. točke 1. i članka 69. stavaka 1., 2., 3., 5., 6. i 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 14. rujna 2019. i članka 48. stavka 8. ovoga Zakona koji stupa na snagu dvije godine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)