RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o državnom odvjetništvu

Narodne novine br.67/2018. od 25.07.2018.

 

      Zakonom se uređuje: ustrojstvo i nadležnost državnih odvjetništava, unutarnje ustrojstvo državnih odvjetništava, ovlasti, prava i dužnosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, obavljanje poslova pravosudne uprave i državnoodvjetničke uprave u državnim odvjetništvima, ovlasti državnoodvjetničkih savjetnika, čuvanje službene tajne, osiguranje sredstava za rad državnih odvjetništava te druga pitanja važna za njihov rad.

      Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnom odvjetništvu (Nar. nov., br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. rujna 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)