RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

Narodne novine br.12/2019. od 01.02.2019.

 

      Pravilnikom se uređuju uvjeti i način oslobođenja od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente puštene u potrošnju koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu (Nar. nov., br. 17/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. veljače 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)