RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Narodne novine br.13/2019. od 06.02.2019.

 

     Pravilnikom se propisuju:

– način izračuna regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (dalje: UAIF), obilježja osnovnog i dopunskog kapitala te obilježja stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja regulatornog kapitala,

– stavke općih troškova UAIF-a iz prethodne poslovne godine koje se uzimaju u obzir kod izračuna regulatornog kapitala UAIF-a i

– sadržaj izvještaja o izračunu regulatornog kapitala te način i rokovi dostave.

      Osnova za izračun kapitala UAIF-a su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga UAIF-a koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim  aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje UAIF-a.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 41/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. veljače 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)