RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

Narodne novine br.13/2019. od 06.02.2019.

 

      Mirovinsko društvo dužno je za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, pri čemu je baza za izračun 2002. godina.

      Državni zavod za statistiku je objavio kako su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u 2018. u prosincu, u odnosu na prosinac 2017., više za 0,8% odnosno da indeks potrošačkih cijena za 2018. godinu iznosi 100,8.

      Osnovica iz stavka 1. ovoga članka za 2019. godinu iznosi 1.384.817,99 kn.

      Usklađenje sredstava jamstvenog pologa prema utvrđenoj osnovici za 2019. godinu iz stavka 3. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je izvršiti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

      Mirovinsko društvo dužno je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti dokaze o stanju jamstvenog pologa na dan 31. prosinca 2018. i usklađenju izvršenom u skladu s ovom Odlukom.

      Ova Odluka stupa na snagu 7. veljače 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)